SMD Admin

อาจารย์สำนักวิชาแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

      การจัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผ …

การจัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป

    ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชา …

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป Read More »

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565

      โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิ …

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565 Read More »

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

    กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีก …

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565

    โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคล …

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

เล่ม มคอ.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

    เล่ม มคอ.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ …

เล่ม มคอ.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Read More »

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 2565 รอบที่ 1 จำนวน 10 อัตรา

      ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สาขา …

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 2565 รอบที่ 1 จำนวน 10 อัตรา Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพระดับ Scopus Q1 ที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาส …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพระดับ Scopus Q1 ที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL ประจำปีการศึกษา 2565

      โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL …

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

แจ้งปิดปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        แจ้งปิดปรับปรุงอาคารโรงพยาบ …

แจ้งปิดปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »