ดวงสมร วงค์ลิ่ม

กำหนดการ ข้อปฎิบัติ และมาตรฐานการในสอบอัตนัยประยุกต์ด้วยข้อสอบกลางของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กำหนดการ ข้อปฎิบัติ และมาตรฐานในการสอบอัตนัยประยุกต์ด้ว …

กำหนดการ ข้อปฎิบัติ และมาตรฐานการในสอบอัตนัยประยุกต์ด้วยข้อสอบกลางของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่ …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 2564 เรื่อง กำหนดการ รายละเอียด และข้อปฎิบัติการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 2564 เรื่อง กำหนดการ รายละเ …

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 2564 เรื่อง กำหนดการ รายละเอียด และข้อปฎิบัติการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือ …

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านไสยาสน์

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรีย …

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านไสยาสน์ Read More »

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

    ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมประกวดสุนทรพจน์เ …

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ Read More »

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึ …

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ Read More »

แจ้งเรื่องการขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการแข่งขันกีฬาE-Sports U-League ครั้งที่ 1

แจ้งเรื่องการขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการแข่งขันกีฬ …

แจ้งเรื่องการขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการแข่งขันกีฬาE-Sports U-League ครั้งที่ 1 Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพ …

ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564 Read More »