ดวงสมร วงค์ลิ่ม

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา E-Sports-U-League ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา E-Sports-U-League ครั …

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา E-Sports-U-League ครั้งที่ 1 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020) ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้าน …

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020) ประจำปี 2563 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักเลขาธิการแพทยสภา ประจำปี 2563

                  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ และนัก …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักเลขาธิการแพทยสภา ประจำปี 2563 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020) ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020) ประจำปี 2563 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครค …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020)

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงกา …

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020) Read More »

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน  2563 เวลา 10.00 &#82 …

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 -15.00 …

พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2563 Read More »