ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MMI หลักสูตรแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

https://entry.wu.ac.th/new/download/r/interview_doctor.pdf

  1. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์ MMI โดยเข้าไปที่เมนูชำระเงินในระบบรับสมัครนักศึกษา แล้วชำระเงินภายในช่วงวันที่ 9-11 มกราคม 2562
  2. ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์ MMI ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางโทรสารหมายเลข 0-7567-2807 หรือ e-mail smdadmission@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น.

*** หากไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ***

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *