ด่วน!! รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562

เครือเจริญโภคภัณฑ์รับสมัครนักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติ
** นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชาที่กำหนดแนบท้ายประกาศ
** หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตร 6 ปี ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์
** มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAx) 2.75 ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจ..กรุณาอ่านรายละเอียดทุนการศึกษาตามแนบ และดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้เสร็จสิ้น ภายในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 นี้…นะจ๊ะ

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์สแกนหนังสือรับรองโดยครูประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ไฟล์สแกนผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด ไฟล์รูปถ่าย และไฟล์บทเรียงความหรือไฟล์วิดีทัศน์ตามที่กาหนดในระบบการรับสมัคร
Link เพื่อกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในเอกสารแนบ 2 หรือ ที่ปุ่มนี้

สมัครทุนการศึกษา

CLICK อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากส่วนกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.