ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านไสยาสน์

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านไสยาสน์
**********

     ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไสยาสน์ ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน คณะศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไสยาสน์ ได้กำหนดจัดทำผ้าป่าสามัคคีในโรงเรียนบ้านไสยาสน์ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านไสยาสน์ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และจัดจ้างครู (เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนผู้สอน)

       ในการนี้ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 

       CLICK >ข้อมุลเพิ่มเติม

       CLICK > รายละเอียดกำหนดการ

       CLICK > เลขที่บัญชี