ทำบุญทวดตุมปัง

กิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง

 

9 มีนาคม 2565

          ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดพิธีทำบุญทวดตุมปังประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปังประจำ ปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ โบราณสถานตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถตอบรับเข้าร่วมพิธีได้ที่ https://forms.gle/uHhsBmud4fdVUUkZ9 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19อย่างน้อย2เข็ม สวมหน้าน้กากอนามัยมั และปฏิบัฏิติบัตติามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)
 

Download (PDF, 44KB)