วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่10

28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

25 กรกฎาคม 2565

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี และขอเชิญชวนให้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”