12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

10 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี และขอเชิญชวนให้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์  wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2565