จำหน่ายของที่ระลึก วันมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2565

20 กันยายน 2565

         ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี จัดกิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการถวายสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปว่าเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย” ตามความทราบแล้วนั้น ในการนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัน มหิดล ให้ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์จำหน่ายของที่ระลึกกิจกรรมวันมหิดล สำนักวิชาฯ จึงขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายของที่ระลึกกิจกรรมวันมหิดล ปี 2565 ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดที่ได้รับจะนำไปบริจาคมอบให้กองทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : วันมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรายละเอียดการจำหน่ายของที่ระลึกดังต่อไปนี้

Link แบบฟอร์มสั่งซื้อเจลแอลกอฮอล์ของที่ระลึกงานวันมหิดลฃ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_0goKzHF_bEAx4IHwTpTjwKVv_FBa9y2yizCHaWHNtPulHw/viewform

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นักศึกษาแพทย์รวีวรรณ เจริญรูป โทร. 080-886-1761 หรือ คุณดวงสมร วงค์ลิ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 77402, 098-246-5645 

 

เจลแอลกอฮอล์ของที่ระลึกงานวันมหิดล
เจลแอลกอฮอล์ของที่ระลึกงานวันมหิดล