เปิดทำการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 มีนาคม 2566

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดทำการอีกครั้งหลังจากปิดปรับปรุงเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีการขยายพื้นที่เพื่อให้รองรับบริการแก่ผู้ป่วยได้มากขึ้นและเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้มีความพร้อมในการให้บริการ อาทิเช่น ห้องตรวจจำนวน 6 ห้อง ห้องหัตถบำบัดที่มีการเพิ่มจำนวนเตียงรักษา และขยายพื้นที่ห้องยาและพื้นที่เพื่อรองรับผู้รับบริการในเฟสแรก
          ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ให้บริการเดิมฯ (ชั้น1 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มวล.) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ท่านสามารถจองคิวเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ ช่องทางโรงพยาบาลฯ หรือโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์ 075-476801 (ในเวลาทำการ) และดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.facebook.com/ATTMWUH/ (ไม่มีบริการรับนัดหมายผ่าน messenger ของทางเพจฯ)
         นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลอยู่ในช่วงการเปิดรับสมัครตำแหน่งแพทย์แผนไทย (จบการศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมทาง https://citly.me/bIBAG

 

เปิด รพ แพทย์แผนไทย
เปิดทำการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์