อาจารย์ ส.แพทย์ มวล. ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

      อาจารย์ ส.แพทย์ มวล. ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 25 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์มุ่งกีฬาซีเกมส์ 2565 ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2565 ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี  

Read More »

ทีมวิจัยคอนแทคเลนส์ มวล. ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 4 เรื่องเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์ในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ภาคใต้

      ทีมวิจัยคอนแทคเลนส์ มวล. ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 4 เรื่องเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์ในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ภาคใต้ 20 เมษายน 2565 ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการศึกษารูปแบบการใช้เลนส์สัมผัส (คอนแทคเลนส์) ในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ภาคใต้ เพื่อศึกษารูปแบบการทำความสะอาดและรูปแบบการเก็บรักษาที่เหมาะสม ปลอดภัย และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อในดวงตาที่พบได้บ่อยในผู้สวมใส่คอนแทคเลนส์ รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพบเชื้อแบคทีเรียบนคอนแทคเลนส์และตลับสำหรับ

Read More »

ข้อมูลสรุปจำนวนครั้งการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

      ข้อมูลสรุปจำนวนครั้งการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 8 เมษายน 2565   สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดทำแผนภูมิสรุปจำนวนครั้งการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.2565 มีรายละเอียดดังแสดง  

Read More »

ข่าวโครงการวิจัยของอาจารย์แพทย์

      ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยของอาจารย์แพทย์ 1 เมษายน 2565 ขอประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง เจลชิคาโกสกายบลูสำหรับการตรวจหาตัวไรขน ในผู้ป่วยเปลือกตาอักเสบจากตัวไรขน ผู้วิจัย ได้แก่ ผศ.นพ. ลั่นหล้า อุดมเวช, ผศ.ดร. เอื้อมพร หมวดเมือง, อ.นพ. วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี ติดต่อ คลินิกตา หรือ คลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาแพทย์โครงการแลกเปลี่ยนจาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาแพทย์โครงการแลกเปลี่ยนจาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 23 มีนาคม 2564 คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับ Ms. Cristina Ortiz, Mr. Karl Gregory Shaver, และ Mr. Tyler Haddad นักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยนจาก Ohio State University, USA ซึ่งเดินทางมาฝึกปฏิบัติงานทางการแพทย์ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบา

Read More »

เพจเฟสบุ๊กใหม่ของทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    เพจเฟสบุ๊กใหม่ของทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7 มีนาคม 2565 ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการเปิดเพจเฟ๊สบุ๊กใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรง ผ่านทางหน้าเพจ “โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งจะมีแอดมินที่จะทำการตอบข้อสงสัยและทำการจองคิวของทางรพ.ฯโดยเฉพาะ ซึ่งผู้สนใจและมีความประสงค์สามารถกดจองเลือกวันเวลา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และบริการที่ท่านต้องการและกด “จองเลย” และรอทำการตอบกลับจากแอดมินทาง

Read More »

บริการจองรับบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก

    บริการจองรับบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก 14 มกราคม 2565   ผู้สนใจสามารถจองคิวเข้ารับบริการได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กที่หน้าเพจ “แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งสามารถกดจองเลือกวันเวลา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และบริการที่ท่านต้องการและกด “จองเลย” และรอทำการตอบกลับจากแอดมินทางกล่องข้อความ ช่องทางอื่นๆในการติดต่ออื่นๆได้แก่ทางเบอร์โทรศัพท์ 075 476 800 หรือที่รพ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนึ่งทางโ

Read More »

บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19

    บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19 วันที่ 4 กันยายน 2564 อ.ดร.สกันท์ วารินหอมหวล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเชิญจาก MEDUGATE.COM ในการบรรยายในหัวข้อสมุนไพรรักษา COVID-19 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไรต่อการรักษา COVID-19 และวิธีการพัฒนาวิจัยยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษา COVID-19 ในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายรวมกว่า 200คน  

Read More »

บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม

    บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ข้อความข่าว : คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ณ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจรัญ เพชรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเร

Read More »