อาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

    ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศา …

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร

        ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร Read More »