ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองแผนการเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองแผนการเปิดโรงพ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองแผนการเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ Read More »

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 อัตรา

    เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีง …

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 อัตรา Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิกของนักศึกษ …

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ Read More »

ประกาศเรื่องขั้นตอนการไป Elective ณ Toho University และ Kunming Medical University ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลีนิค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ …

ประกาศเรื่องขั้นตอนการไป Elective ณ Toho University และ Kunming Medical University ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลีนิค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ …

การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม Read More »

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน …

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Read More »