ไม่มีหมวดหมู่

Readiness Preparation for Preclinical Phase - Academic Year 2023

Readiness Preparation for Preclinical Phase – Academic Year 2023

Readiness Preparation for Preclinical Phase – Academic Year 2023 May 22th, 2023 On May 11th, 2023, the Department of Medical Science at the School of Medicine organized a project to prepare second-year medical students for preclinical level learning. The main objective of this project was to equip students who had completed their preparatory year with …

Readiness Preparation for Preclinical Phase – Academic Year 2023 Read More »

Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)

    “Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)” Conference School of Medicine, Walailak University, hosed the “Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)” Conference on Saturday, 21 August 2021 at 9.00 a.m.-4.30 p.m. The conference was arranged by using Zoom Online Meeting, and Associate Professor Dr. Charun Bunyakan, Acting Dean of the School of Medicine, presided …

Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) Read More »

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ตัวอย่างการเขียนโครงการ (ทั่วไป) ตัวอย่างการเขียนโครงการ (นักศึกษา) แบบสรุปการเข้าร่วมโครงการ-กิจกรรม (ทั่วไป) แบบสรุปการเข้าร่วมโครงการ-กิจกรรม (นักศึกษา) แบบสรุปโครงการ-กิจกรรม (ทั่วไป) แบบสรุปโครงการ-กิจกรรม (นักศึกษา) แบบฟอร์มโครงการ ตามหลัก PDCA ปรับเปลี่ยนจากแบบฟอร์มส่วนกิจการนักศึกษา หนังสือปะหน้าขออนุมัติโครงการ แบบฟอร์มการเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเหมาจ่ายโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/บุคลากร แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ แบบสรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา คำร้องขอลาระหว่างเรียน  คำร้องขอลาระหว่างสอบ แบบบันทึกการลาออกจากหอพัก แบบฟอร์มอื่นๆ แบบฟอร์มขอให้ห้องสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Visiting International Medical Students Program 2020 : A Collaborative program between School of Medicine and Ohio State College of Medicine

    Visiting International Medical Students Program 2020 : A Collaborative program between School of Medicine and Ohio State College of Medicine On 10th February, Dean of School of Medicine, Director of Walailak University Hospital, Director of the Center for International Affairs (CIA), Academic staffs and medical students, gave a warm welcome to 6th year …

Visiting International Medical Students Program 2020 : A Collaborative program between School of Medicine and Ohio State College of Medicine Read More »