มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

22 กันยายน  2563

 

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน  2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และผู้อุปการะทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ทุน ทุนละ 60,000 บาท/ปี และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 7 ทุนๆ ละ 60,000 บาท/ปี ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 1) คุณเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาว ส.สุรภา สุขคำ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  2)  ร.ต.อ.อรรถกวี    ขุนพินิจ ประธานกรรมการ บ.ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวณัฏฐธิดา ปานมณี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4  3) คุณสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ และคุณอรฤดี ณ ระนอง มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวพัชรพร กลิ่นหอม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3  4) นายแพทย์พณะ จันทรกมล รองกรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวจิตตานันท์ ยอดทอง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3  5) คุณมัลลิกา แสนภักดี นักธุรกิจ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาววัลย์วดี แซ่เอียบ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3   6)  ทพญ.มนูญ ดุจหนึ่งคุณากร ทันตแพทย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวศิริภัทร พินทอง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1  7)  ทพ.สมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร ทันตแพทย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายกิติพัฒน์ ลิ่มวัฒนพัฒน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

        ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวกับนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษา ความว่า ขอให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ นำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและกระทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป