นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์”

    นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” 24 มีนาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 5-25 มีนาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับเหรียญรางวัลดังนี้ *ผลงาน 1 เหรียญทอง จาก นางสาวกมลรดา ขาวปลอด(น้องตาล) นักกีฬาจักรยาน ประเภททามไทร์อัล 30 กิ

Read More »

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564

        สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564   เนื่องด้วยโอกาสอันดีที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จะก้าวขึ้นสู่ชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์เป็นประจำทุกปี จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์ ในวันอาทิย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 1,500 ที่นั่ง อาคารไทยบุร

Read More »

กิจกรรม Homeroom

    กิจกรรม Homeroom 8 มีนาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “Digital Literacy การสื่อสารในยุคดิจิตอล” ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตรในสังกัด ภายใต้คาบวิชา Homeroom (PCS-000) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทัดดาว รักมาก วิทยากรจากอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง และแนะนำการใช้สื่อดิจิตอลอย่างเหมาะสม เ

Read More »

สโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

      สโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565   ขอแสดงความยินดีกับคณะทำงานสโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 1.นศพ.ณัชนนท์ อิ่มด้วง รับตำแหน่งนายกสโมสร 2.นศพ.อัญกร รักดำ รับตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจการภายนอกมหาวิทยาลัย 3.นศพ.รวีวรรณ เจริญรูป รับตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจการภายนอกสำนัก 4.นศพ.ฝากฝัน รักนุกูล รับตำแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจการภายในสำนัก 5.นศพ.ชนาภัทร์ เชาวลิต รับตำแหน่งประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 6

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

    กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 15 กุมภาพันธ์ 2565   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคณาจารย์ในกลุ่มวิชาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการ (Laboratory Workshop) ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 49 คน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนทักษะการปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และเป็นการเตรียมความพร้อมทักษ

Read More »

กิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือวลัยลักษณ์”

        กิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือวลัยลักษณ์” 4 กุมภาพันธ์ 2565   ขอเชิญว่าที่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 15 (SMD15) เข้าร่วมกิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือวลัยลักษณ์” ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 – 12.00 น. เวลา 08.30-10.20 น. ผ่าน 𝓕𝓪𝓬𝓮𝓫𝓸𝓸𝓴 𝓵𝓲𝓿𝓮 เวลา 10.20-12.00 น.   พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษจากสำนักวิชาแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คำตอบสุดท้ายกับอาชีพในฝัน 𝓘 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓪 𝓭𝓸𝓬𝓽𝓸𝓻 รายละเอียดติดตามในกลุ่ม Facebook 𝓢𝓜𝓓#15&n

Read More »