สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก 1 เมษายน 2565         รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เส้นทางสู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจ

Read More »
แบนเนอร์

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 *****************               ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 &#821

Read More »
Toho University

ประกาศรับสมัครนักศึกษาจากศูนย์แพทย์ฯ ไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยโทโฮ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565

    ประกาศรับสมัครนักศึกษาจากศูนย์แพทย์ฯ ไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยโทโฮ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565 18 ตุลาคม 2565     รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารแนบ  

Read More »
ชนิกานต์

ขอแสดงความยินดี นศพ. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Treasurer Partnership สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย (AMSA)

      ขอแสดงความยินดี นศพ. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Treasurer Partnership สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย (AMSA) 10 ตุลาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชนิกานต์ จุลสัตย์ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งใน วาระ 2022/23 National board ตำเหน่ง Treasurer Partnership ฝ่าย Treasurer (T)  ในการติดต่อประสานงานของ สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย (AMSA)  

Read More »