แบนเนอร์

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2566 *****************               ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2565 และดำเนินการสัมภาษณ

Read More »
Toho University

ประกาศรับสมัครนักศึกษาจากศูนย์แพทย์ฯ ไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยโทโฮ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565

    ประกาศรับสมัครนักศึกษาจากศูนย์แพทย์ฯ ไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยโทโฮ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565 18 ตุลาคม 2565     รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารแนบ  

Read More »
ชนิกานต์

ขอแสดงความยินดี นศพ. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Treasurer Partnership สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย (AMSA)

      ขอแสดงความยินดี นศพ. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Treasurer Partnership สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย (AMSA) 10 ตุลาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชนิกานต์ จุลสัตย์ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งใน วาระ 2022/23 National board ตำเหน่ง Treasurer Partnership ฝ่าย Treasurer (T)  ในการติดต่อประสานงานของ สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย (AMSA)  

Read More »
พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565

      พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565 19 กันยายน 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอเชิญบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8 และ 9 ผู้ปกครอง คณาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง SMD เข้าร่วมพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A (อาคารอำนวยการ) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

Read More »
WU Freshy Award 2022

นักศึกษาสำนักวิชาแพทย์ฯได้รับรางวัล WU Freshy Award 2022

    นักศึกษาสำนักวิชาแพทย์ฯได้รับรางวัล WU Freshy Award 2022 สืบเนื่องจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวด WU Freshy Award 2022 ซึ่งผลการประกวด นางสาว พัณณ์ชิตา ทวีตา (เฟส) จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รางวัลตำแหน่ง “ดาวประดับ” จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้    

Read More »
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

ได้เวลาออกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

      ได้เวลาออกกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น 8 สิงหาคม 2565 สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดรุนแรง ทำให้กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนจริงของนักศึกษาแพทย์ถูกงดจัดไปในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้เริ่มจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1 รุ่นที่15 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกพื้นที่ชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนใกล้เคี

Read More »