พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565

      พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565 19 กันยายน 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอเชิญบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8 และ 9 ผู้ปกครอง คณาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง SMD เข้าร่วมพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A (อาคารอำนวยการ) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

Read More »
WU Freshy Award 2022

นักศึกษาสำนักวิชาแพทย์ฯได้รับรางวัล WU Freshy Award 2022

    นักศึกษาสำนักวิชาแพทย์ฯได้รับรางวัล WU Freshy Award 2022 สืบเนื่องจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวด WU Freshy Award 2022 ซึ่งผลการประกวด นางสาว พัณณ์ชิตา ทวีตา (เฟส) จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รางวัลตำแหน่ง “ดาวประดับ” จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้    

Read More »
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

ได้เวลาออกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

      ได้เวลาออกกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น 8 สิงหาคม 2565 สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดรุนแรง ทำให้กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนจริงของนักศึกษาแพทย์ถูกงดจัดไปในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้เริ่มจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1 รุ่นที่15 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกพื้นที่ชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายอมรวัฒน์ นวลหวาน สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา นายสามารถ สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน และทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ซึ่งนักศึกษาแพทย์ต่างก็ได้รับความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาชุมชนอย่างละเอียด รอบด้าน และบรรยากาศของการลงพื้นที่ก็เต็มไปด้วยความลนุกสนานเป็นกันเอง

Read More »
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565

      โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565 “กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5   13 มิถุนายน 2565   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์”สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผทนไทยบัณฑิต และสำนักวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ทั้ง ๓ หลักสูตรได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ กับนักศึกษารุ่นพี่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานและเป็นกันเอง บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานเป็นอย่างดี  

Read More »
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์”

      นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” 24 มีนาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 5-25 มีนาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับเหรียญรางวัลดังนี้ *ผลงาน 1 เหรียญทอง จาก นางสาวกมลรดา ขาวปลอด(น้องตาล) นักกีฬาจักรยาน ประเภททามไทร์อัล 30 กิโลเมตรหญิง *1 เหรียญทองแดง จาก นางสาวธารา บริสุทธิ์ (น้องยูฟ่า) นักกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม  

Read More »
สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564

        สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564   เนื่องด้วยโอกาสอันดีที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จะก้าวขึ้นสู่ชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์เป็นประจำทุกปี จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์ ในวันอาทิย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 1,500 ที่นั่ง อาคารไทยบุรี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำนักวิชาฯ จึงมีการกำหนดมาตรการดังนี้ 1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม โดยผู้ปกครอง 2 ท่าน ต่อ นักศึกษาแพทย์ 1 คนเข้าร่วมพิธี  2. ขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาแพทย์ และผู้ปกครอง แสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (ATK หรือ RT-PCR) ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันพิธี (ช่วงเวลาการตรวจและส่งผล 25-26 มีนาคม 2565) พร้อมหลักฐานได้รับวัคซีน COVID-19อย่างน้อย 2 เข็ม โดยส่งผลผ่าน Link: https://forms.gle/pFAXc7roWjzDnpN18 หรือ QR code ในภาพ 3. จัดผังที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และมีการกำหนดที่นั่งเฉพาะบุคคล 4. ผู้เข้าร่วมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในห้อง ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในพิธี 

Read More »