สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566"

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566”

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566” 13 พฤษภาคม 2567 เมื่อวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย นศพ.กฤษณพงศ์ แก้วเมือง นายกสโมสรนักศึกษาฯ นศพ.พิชญาภา เมืองใจหล้า รองนายกสโมสรนักศึกษาฯ ฝ่ายกิจการภายนอกมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการค่ายสัมมนาปลายปี (SMST Annual Congress) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ปราณบุรี

Read More »
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุข

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุข

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุข 2 เมษายน 2567 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ จำนวน 15 แห่ง และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 37 แห่ง โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกร

Read More »
โครงการเส้นทางสู่สุขภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ (SMD health photography techniques)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการเส้นทางสู่สุขภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ (SMD health photography techniques)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการเส้นทางสู่สุขภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ (SMD health photography techniques) 20 มีนาคม 2567 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเส้นทางสู่สุขภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ (SMD health photography techniques) ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5310 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ ณัฏฐ์ ประเทืองมาศ ศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ บรรยายเก

Read More »
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU 19 มีนาคม 2567 เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IFMSA WU) ร่วมกับชมรมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดโครงการ IFMSA Health Share เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม  โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและสุขอนามัยที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา  และจัดกิจกรรมระดมความคิดและจัดหาวิ

Read More »
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร 16 มีนาคม 2567 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 3310 เวลา 17.00 น.- 20.00 น. โดยจะมีกิจกรรมการพบปะพูดคุยกันระหว่างคณบดี และทีมผู้บริหารสำนักวิชาฯ กับนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตรฯ เพื่อสอบถามถึงเสียงสะท้อนจากนักศึกษาในมิติต่าง ๆ สู่สำนักวิชาฯ บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง มีการแลกเ

Read More »
ปัญหานศพ2

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง “แจ้งข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษาแพทย์” สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง “แจ้งข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษาแพทย์” สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป ให้ข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ที่ท่านเห็นว่าไม่เหมาะสม ผ่านทางเว็บไซต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผ่านเมนู “แจ้งข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษาแพทย์” หรือทาง QR code เพื่อนําไปสู่การให้ข้อมูลป้อนกลับให

Read More »