ติดต่อสำนักวิชา

 

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ตั้ง 222  อาคารวิชาการ 9 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160
โทร. 075-672801-3  แฟกซ์ 075-672807