Home / ติดต่อสำนักวิชา

ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160
โทร. 075-672801-6  แฟกซ์ 075-672807

 

Maps

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]