นักศึกษา

ผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

5ส Green SMD

Green SMD

ข่าวเด่น

Previous
Next

เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์

SDGsBanner

บทความที่น่าสนใจของสำนักวิชา

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565

      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณส

อ่านต่อ »

ข้อปฎิบัติ กำหนดการ และรายละเอียดสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2565

      ข้อปฎิบัติ กำหนดการ และรายละเอียดสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปี 2565       12 มกราคม 2565   ขอปร

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

      ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 8 มกราคม 2565        &

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ********************

อ่านต่อ »

ข่าวสำหรับนักศึกษา

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565

      โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565 “กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5

อ่านต่อ

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

    กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 9 มิถุนายน 2565   กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลั

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565

    โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565  1 มิถุนายน 2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL ประจำปีการศึกษา 2565

      โครงการเตรียมความพร้อมการเรียน PBL ประจำปีการศึกษา 2565 24 พฤษภาคม 2565   เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์   ได้จัดโ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป

    ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป 21 มิถุนายน 2565 สืบเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

อ่านต่อ »

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565

      โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565 “กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5

อ่านต่อ »

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 2565 รอบที่ 1 จำนวน 10 อัตรา

      ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 2565 รอบที่ 1 จำนวน 10 อัตรา โดยแบ่งสาขาวิชาดังนี้   ศัลยศาสตร์ทั่ว

อ่านต่อ »

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา”จำนวน 2 ทุน ทุนละ 60,000 บาท/ปี เป็นทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี)**************        นักศึกษาแพทย์ รหัส 64-65 คนใดสนใจสมัครข

อ่านต่อ »

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

      สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษาย

อ่านต่อ »

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

อ่านต่อ »

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564

        สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564   เนื่องด้วยโอกาสอันดีที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จะก้าวขึ้นสู่ชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาโรงพยา

อ่านต่อ »

ทำบุญทวดตุมปัง

    กิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง   9 มีนาคม 2565           ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดพิธีทำบุญทวดตุมปังประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มี

อ่านต่อ »
ศิลปวัฒนธรรม

งานทุนนักศึกษา

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา”จำนวน 2 ทุน ทุนละ 60,000 บาท/ปี เป็นทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี)**************        นักศึกษาแพทย์ รหัส 64-65 คนใดสนใจสมัครข

อ่านต่อ»

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

      มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 *************************************************************************************

อ่านต่อ»

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน  2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และผู้อุปการะทุนการศึกษา มอบทุนการศ

อ่านต่อ»

พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 -15.00 น.  คุณมัลลิกา แสนภักดี (นักธุรกิจ) พร้อมด้วยคณะครอบครัว  ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาววัลย์วดี แซ่เอียบ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประ

อ่านต่อ»

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพระดับ Scopus Q1 ที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพระดับ Scopus Q1 ที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป 28 พ.ค. 2565   สำนักวิช

อ่่านต่อ »

อาจารย์ ส.แพทย์ มวล. ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

      อาจารย์ ส.แพทย์ มวล. ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 25 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพ

อ่่านต่อ »

ทีมวิจัยคอนแทคเลนส์ มวล. ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 4 เรื่องเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์ในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ภาคใต้

      ทีมวิจัยคอนแทคเลนส์ มวล. ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 4 เรื่องเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์ในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ภาคใต้ 20 เมษายน 2565 ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการศึกษารูปแบบการ

อ่่านต่อ »

ข้อมูลสรุปจำนวนครั้งการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

      ข้อมูลสรุปจำนวนครั้งการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 8 เมษายน 2565   สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

อ่่านต่อ »
งานวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวเกี่ยวกับคณาจารย์

SMD WU staffs

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 2565 รอบที่ 1 จำนวน 10 อัตรา

      ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 2565 รอบที่ 1 จำนวน 10 อัตรา โดยแบ่งสาขาวิชาดังนี้   ศัลยศาสตร์ทั่ว

อ่่านต่อ »

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

      โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 2 พฤษภาคม 2565   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเ

อ่่านต่อ »

ขั้นตอนในการดำเนินการเสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ สโมสรนักศึกษานักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      ขั้นตอนในการดำเนินการเสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ สโมสรนักศึกษานักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8 เมษายน 2564  

อ่่านต่อ »

ข่าวเกี่ยวกับศิษย์เก่า

ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ”

    ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ” ********************************************************************************************** 28 ตุลาคม 2564  

อ่่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าของสำนักวิชาแพทย์ศาตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย

    ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าของสำนักวิชาแพทย์ศาตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย 11 ตุลาคม 2564 ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเพ็ญบุญญา สีชุม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2, นายแพท

อ่่านต่อ »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา

  ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจ

อ่่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 6 ที่กลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  ยินดีต้อนรับ พญ. นันท์นภัส เยาดำ นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 6 ที่กลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์มีแผนที่จะไปศึกษ

อ่่านต่อ »

รวมข่าวหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

ทีมงานแพทย์แผนไทยประยุกต์

การจัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

      การจัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2565 22 มิถุนายน 2565           

อ่่านต่อ »

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565

      โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565 “กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5

อ่่านต่อ »

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

    กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 9 มิถุนายน 2565   กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลั

อ่่านต่อ »

แจ้งปิดปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        แจ้งปิดปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 พฤษภาคม 2565               &nbs

อ่่านต่อ »

รวมข่าวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565

      โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565 “กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5

อ่่านต่อ »

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

    กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 9 มิถุนายน 2565   กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลั

อ่่านต่อ »

นักศึกษา มวล.แข่งขันจักรยานซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนาม

      นักศึกษา มวล.แข่งขันจักรยานซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนาม 1 พฤษภาคม 2565   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาว

อ่่านต่อ »

อาจารย์ ส.แพทย์ มวล. ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

      อาจารย์ ส.แพทย์ มวล. ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 25 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพ

อ่่านต่อ »
Welcome Dr. Watcharee Rittiwat.

ระเบียบนักศึกษา

ขั้นตอนในการดำเนินการเสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ สโมสรนักศึกษานักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      ขั้นตอนในการดำเนินการเสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ สโมสรนักศึกษานักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8 เมษายน 2564  

อ่่านต่อ »

ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical Competency Assessment Criteria for Nationnal License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

CLICK > อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่่านต่อ »

คู่มือการใช้งานระบบ Digital Office Management System (DOMS)