คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการแนะแนวสัญจรตะลอน School Tour ประจำปีการศึกษา 2567

คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการแนะแนวสัญจรตะลอน School Tour ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคใต้) ณ โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดพังงา

22 มกราคม 2567

ในวันที่ 8-11 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา และ อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์ อาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทางสาขาภายใต้โครงการ “โครงการแนะแนวสัญจรตะลอน School Tour ประจำ ปีการศึกษา 2567 (ภาคใต้)” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น  โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และโรงเรียนในจังหวัดพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ทั้งนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 รูปแบบเชิงรุกอันดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อนึ่งทางสาขาได้เริ่มเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ผ่านช่องทาง TCAS  นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครช่องทางออนไลน์ผ่าน https://entry.wu.ac.th/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟสบุ๊กของทางสาขา https://facebook.com/attmwu

คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการแนะแนวสัญจรตะลอน School Tour
คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการแนะแนวสัญจรตะลอน School Tour
คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการแนะแนวสัญจรตะลอน School Tour
คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการแนะแนวสัญจรตะลอน School Tour
คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการแนะแนวสัญจรตะลอน School Tour
คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการแนะแนวสัญจรตะลอน School Tour