ข่าวประจำปี 2567

ข่าวประจำปี 2567

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิกให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเ […]

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิกให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 Read More »

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการ “การเขียนโครงร่างงานวิจัย”

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการ “การเขียนโครงร่างงานวิจัย”

  สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการ “การเขียนโค

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการ “การเขียนโครงร่างงานวิจัย” Read More »

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL Read More »

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ตามเกณฑ์ WUQA-P ปีการศึกษา 2566

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ตามเกณฑ์ WUQA-P ปีการศึกษา 2566

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรการแพทย์แผนไ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ตามเกณฑ์ WUQA-P ปีการศึกษา 2566 Read More »

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศน์บุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2567

  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2567 Read More »

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566"

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566”

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโ

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2566” Read More »

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehen

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License Read More »

พิธีพระราชทานเพลิงแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลั

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร ณ น้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร ณ น้ำตกพรหมโลก

  นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจาร

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร ณ น้ำตกพรหมโลก Read More »