ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ …

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง ร …

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มวล.ปี63

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบ …

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มวล.ปี63 Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพท …

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง ร …

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MMI หลักสูตรแพทยศาส …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ปีการศึกษา 2562 Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัคร …

ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

ประชาสัมพันธ์การทำสัญญาฯ โควตาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561

     ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กำ …

ประชาสัมพันธ์การทำสัญญาฯ โควตาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 Read More »