ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565

      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง …

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ข้อปฎิบัติ กำหนดการ และรายละเอียดสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2565

      ข้อปฎิบัติ กำหนดการ และรายละเอียดส …

ข้อปฎิบัติ กำหนดการ และรายละเอียดสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

      ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้ …

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

แนะนำการเตรียม portfolio สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลัษณ์ ปีการศึกษา 2565

แนะนำการเตรียม portfolio สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลัษณ …

แนะนำการเตรียม portfolio สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลัษณ์ ปีการศึกษา 2565 Read More »

กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส (Medflix) ประจำปีการศึกษา 2564

    กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส (Medflix) ประจำ …

กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส (Medflix) ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

    ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเก …

หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท Read More »

ประกาศเรื่องศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564

          ด้วยงานศิษย์เก่าสัมพ …

ประกาศเรื่องศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองแผนการเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองแผนการเปิดโรงพ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองแผนการเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ Read More »

กิจกรรมรับขวัญนักศึกษาใหม่ “วิทย์กีฬา” ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    กิจกรรมรับขวัญนักศึกษาใหม่ “วิทย์กีฬา” ปร …

กิจกรรมรับขวัญนักศึกษาใหม่ “วิทย์กีฬา” ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »