Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศเรื่องขั้นตอนการไป Elective ณ Toho University และ Kunming Medical University ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลีนิค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร อาจารย์สำ …

Read More »