ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

   ด้วยรัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือร …

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ต่างชาติจากมหาวิทยาลัย Ohio State University

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ต่างชาติจากมหาวิทยาลัย Ohio State University Read More »

กำหนดการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง พ.ศ.2563

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัต …

กำหนดการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง พ.ศ.2563 Read More »

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2563

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ใคร่ขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสั …

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2563 Read More »

ประชาสัมพันธ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม …

ประชาสัมพันธ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 Read More »