ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กำหนดการ ข้อปฎิบัติ และมาตรฐานการในสอบอัตนัยประยุกต์ด้วยข้อสอบกลางของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กำหนดการ ข้อปฎิบัติ และมาตรฐานในการสอบอัตนัยประยุกต์ด้ว …

กำหนดการ ข้อปฎิบัติ และมาตรฐานการในสอบอัตนัยประยุกต์ด้วยข้อสอบกลางของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม Read More »

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านไสยาสน์

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรีย …

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านไสยาสน์ Read More »

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึ …

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักเลขาธิการแพทยสภา ประจำปี 2563

                  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ และนัก …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักเลขาธิการแพทยสภา ประจำปี 2563 Read More »

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

   ด้วยรัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือร …

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ Read More »