ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสต …

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Read More »

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

          การเเลกเปลี่ยนเรียนร …

การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย Read More »

นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ "สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์"

นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ “สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์”

      นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้า …

นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ “สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์” Read More »

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565

      พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีก …

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565 Read More »

เปิด รพ แพทย์แผนไทย

เปิดทำการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      เปิดทำการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยปร …

เปิดทำการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565

          พิธีมอบเสื้อกาวน์นัก …

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565 Read More »

คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ATTMWU School tour 2023) ณ โรงเรียนรอบจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง

คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

        คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยป …

คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร Read More »

นักศึกษา มวล. เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

นักศึกษาหลักสูตรวิทย์กีฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

        นักศึกษาหลักสูตรวิทย์กีฬาฯ …

นักศึกษาหลักสูตรวิทย์กีฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 Read More »

รักษาการณ์คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023

          รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สว …

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023 Read More »

แบนเนอร์

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่า …

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »