Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับการคัดเลือก “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 62”

อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา รองคณบดี …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 62

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิต …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำห …

Read More »

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโ …

Read More »