Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโ …

Read More »

ส.แพทย์ มวล.จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศพค.วชิระภูเก็ต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมศูนย …

Read More »

การใช้สิทธิการรักษาอุบัติเหตุทางการจราจรทางบก (พรบ.) นักศึกษาและบุคลากร มวล.

ด้วยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริก …

Read More »

ส.แพทย์ มวล.จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศพค.ตรัง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมศูนย …

Read More »

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ุ เพชรช่วย คณบดีสำนั …

Read More »

ประกาศขยายเวลาชำระเงิน โครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ขยายเวลาชำระเงิน โครงการค่ายเปิ …

Read More »