หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

ความคืบหน้าโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        ความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพย …

ความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio (1.3)

        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเ …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio (1.3) Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต TCAS’66 รอบที่ 1 Portfolio (1.3)

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต TCAS’66 รอบที่ 1 Portfolio (1.3) Read More »

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร​โรงเรียน​ดรุณ​าราชบุรี

        สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เ …

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมหาความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร​โรงเรียน​ดรุณ​าราชบุรี Read More »

TCAS66 ATTM WU

การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปี2565 (TCAS1 ปี 2566)

      การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย …

การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปี2565 (TCAS1 ปี 2566) Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

      คณาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ …

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

      พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแ …

พิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Read More »

ทีมงานแพทย์แผนไทยประยุกต์

การจัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

      การจัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผ …

การจัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Read More »

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565

      โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิ …

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2565 Read More »

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

    กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีก …

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 Read More »