หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) 15 […]

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)  Read More »

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมค

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 Read More »

รับกาวน์67

กำหนดวันพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566

กำหนดวันพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566

กำหนดวันพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 Read More »

คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567

คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567

คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการ

คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567 Read More »

สัมภาษณ์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรแพท

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (Portfolio)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (Portfolio) Read More »

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิกสิกส์ชีวการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ Read More »

Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 3/2566

Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 3/2566

  Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 3/2566 Read More »

สมัคร นศพ 67

ประกาศหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2567

ประกาศหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2567 20 พฤศจ

ประกาศหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2567 Read More »

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยม

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ Read More »