หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ประจำปี 2566"

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ  “แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ประจำปี 2566”

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ  “แรกพ …

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ  “แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ประจำปี 2566” Read More »

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2566

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2566

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 …

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2566 Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึก …

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 Read More »

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ระยะสั้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศระยะสั้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแลกเ …

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศระยะสั้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย Read More »

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566"

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ  “ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566”

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงก …

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ  “ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566” Read More »

ข่าวกิจกรรมแชร์ประสบการณ์การสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

แชร์ประสบการณ์การสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

แชร์ประสบการณ์การสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 25 พฤษภาคม 25 …

แชร์ประสบการณ์การสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง Read More »

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายส …

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565” Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566 22 …

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566 Read More »

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 …

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566 Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีกา …

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »