ข่าวสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2563

ด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอ …

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2563 Read More »

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2564

CLICK อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การคัดเลือกและเยาวชนที่นำ …

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2564 Read More »

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อ”ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศร …

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อ”ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Active Tech Citizen Season2 “Driving Now Local to the Next Normal

คณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองฯ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงก …

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Active Tech Citizen Season2 “Driving Now Local to the Next Normal Read More »

ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”

ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเ …

ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้า …

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Internation Short Course on Ecisystem Health

ด้วย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย …

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Internation Short Course on Ecisystem Health Read More »

การประเมินระดับความสุข(Happinometer)และความพึงพอใจของนักศึกษาประจำปีการศึกษา2562

ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนัก …

การประเมินระดับความสุข(Happinometer)และความพึงพอใจของนักศึกษาประจำปีการศึกษา2562 Read More »