ข่าวสำหรับนักศึกษา

สนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นได้ว่าเป็นเมืองแห่งการศ …

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมประกวดการแข่งขันผลงานทางวิชาการในการประชุม Pre-AMSC 2020

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย  ประ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบสำหรับการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง ศรว.

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบการสอบอัตนัยป …

Read More »