ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมประกวดการแข่งขันผลงานทางวิชาการในการประชุม Pre-AMSC 2020

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย  ประ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบสำหรับการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง ศรว.

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบการสอบอัตนัยป …

Read More »

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2562

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ …

Read More »