นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ

1 กุมภาพันธ์ 2567

นศพ.ธาราดล อมรเจริญทรัพย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรีญทองจากการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับอุดมศึกษา ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปีพุทธศักราช 2567  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงอออยู่ภายใต้การควบคุมของนางสาวนฤมล สุภัคศิริประสาน คุณครูผู้ฝึกซ้อมสังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และการแข่งขันบรรเลงมีการให้เครื่องประกอบจังหวะด้วยโทน-รำมะนา โดยนางสาวนฤมล สุภัคศิริประสาน และเครื่องประกอบจังหวะด้วยฉิ่งโดยนางสาวฉันท์ชนก ฟองคำ

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันบรรเลงขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ