ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์​ธรรมชาติ​ (natural​ product)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2883
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72883
E – mailkingkan.bu@wu.ac.th
นางสาวญาติมา อุดมกิจ
แพทย์แผนไทย
ความเชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72801
E – mailyatima.ud@wu.ac.th