ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2567

17 มกราคม 2567

สัมภาษณ์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 2567
สัมภาษณ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2567