หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา "ตุมปัง" 2566

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา “ตุมปัง”

      อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทย์กีฬา ร่ …

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทย์กีฬา ร่วมพิธีเปิดป้ายสนามกีฬา “ตุมปัง” Read More »

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทย์กีฬา ร่วมสาธิตการออกกำลังกาย ในวันสงกรานต์ 2566

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทย์กีฬา ร่วมสาธิตการออกกำลังกายในวันสงกรานต์

      อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทย์กีฬา ร่ …

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทย์กีฬา ร่วมสาธิตการออกกำลังกายในวันสงกรานต์ Read More »

บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการพัฒนานักกีฬา

อาจารย์วิทย์กีฬาเข้าร่วมในโครงการอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ Southern Swimming Camp 2023

      อาจารย์วิทย์กีฬาเข้าร่วมในโครงการอ …

อาจารย์วิทย์กีฬาเข้าร่วมในโครงการอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ Southern Swimming Camp 2023 Read More »

พิธีเปิดป้ายสนามกีฬากลาง

พิธีเปิดป้าย สนามกีฬากลาง “ตุมปัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      พิธีเปิดป้าย สนามกีฬากลาง &#8 …

พิธีเปิดป้าย สนามกีฬากลาง “ตุมปัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

      สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดก …

สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

      พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแ …

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 Read More »

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ …

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Read More »

นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ในราการ "สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์"

นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและแชร์บอล ในราการ “สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์”

      นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ได้เข้ …

นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและแชร์บอล ในราการ “สานสัมพันธ์ เยาวชนคนยุวทัศน์” Read More »

นักศึกษา มวล. เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

นักศึกษาหลักสูตรวิทย์กีฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

        นักศึกษาหลักสูตรวิทย์กีฬาฯ …

นักศึกษาหลักสูตรวิทย์กีฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 Read More »

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา

        กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรร …

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรวิทย์การกีฬา Read More »