SDGs3

บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19

    บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19 […]

บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19 Read More »

บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม

    บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกั

บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม Read More »

คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)

        อาจารย์ตัวแทนจากสาขาการแพทย

คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด) Read More »

ขยายเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    ขยายเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมรา

ขยายเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” 2564

    กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” 2564 เมื่อวันที่

กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” 2564 Read More »