วิจัย/บริการวิชาการ

คณบดีแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานและแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์

อาจารย์ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชา …

Read More »