SDGs4

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

      นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมก …

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

      กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกา …

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ Read More »

ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ”

    ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการ …

ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ” Read More »

บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก

    บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพั …

บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก Read More »

โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

    โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด …

โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสาฯ ประชุมเชิงป …

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์

    โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศ …

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทย์ฯกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด …

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทย์ฯกีฬา Read More »