SDGs4

ข่าวกิจกรรมแชร์ประสบการณ์การสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

แชร์ประสบการณ์การสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

แชร์ประสบการณ์การสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 25 พฤษภาคม 25 […]

แชร์ประสบการณ์การสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง Read More »

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายส

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565” Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566 22

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียน PBL ปีการศึกษา 2566 Read More »

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2566 Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีกา

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทุน วช. 

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาว

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Read More »

นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

ได้เวลาออกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

      ได้เวลาออกกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ล

ได้เวลาออกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น Read More »

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

      นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมก

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย Read More »