นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”

25 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566 นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565” นำโดย นศพ.ณัฐดนัย ปราชญ์นคร นายกสโมสรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมด้วย นศพ.ธนพร ศรีอุทัย นศพ.ทิพยาภรณ์ ติ่วกุล และ นศพ.กฤษฏิ์ รัตนบัณฑิต ซึ่งค่ายดังกล่าวจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ณ โรงแรม เบย์ บีช รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวบรวมแนวทางการพัฒนาองค์กร และวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งจากการเข้าร่วมค่ายสัมมนา ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนิสิตนักศึกษาแพทย์จากสถาบันอื่น ๆ ทั่วประเทศ

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสัมมนาปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565”