แชร์ประสบการณ์การสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

แชร์ประสบการณ์การสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

25 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมรุ่นน้องสู่การสอบ Comprehensive และ National License Examination (NLE) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ ออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ถ่ายทอดประสบการณ์การสอบ รวมทั้งแนะนำคู่มือ ตำรา และรูปแบบข้อสอบ Comprehensive และ National License Examination ให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นน้องชั้นปีที่ 2 และ 3