ข่าวการศึกษา

ประกาศเรื่องขั้นตอนการไป Elective ณ Toho University และ Kunming Medical University ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลีนิค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2561 เรื่อง การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการป …

Read More »

การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการป …

Read More »

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 4-5 เม …

Read More »