นศ.เเพทย์ มวล คว้ารางวัลประเภทบุคคลจากการเเข่งขันตอบปัญหา (9th KKUICEM 2024)

นศ.เเพทย์ มวล คว้ารางวัลประเภทบุคคลจากการเเข่งขันตอบปัญหา (9th KKUICEM 2024)

1 มีนาคม 2567

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้คว้ารางวัล 2 รางวัล จากการเข้าร่วม 9th Khon Kaen University International Challenge of Emergency Medicine (The 9th KKUICEM 2024) ซึ่งเป็นงานแข่งขันตอบปัญหาภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับนานาชาติ โดยมีอาจารย์ นพ.สุขสันต์ คำนวณศิลป์ นายแพทย์ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีรางวัลที่ได้รับดังนี้

1. นศพ.ญาณิศา ปักเข็ม ได้รับรางวัลประเภทบุคคล รางวัล Bronze Medals

2. นศพ.อนวัฒน์ ย่องบุตร ได้รับรางวัลประเภทบุคคล รางวัล Bronze Medals

นักศึกแพทย์ชั้นปีที่ 5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล การแข่งขัน 9th Khon Kaen University International Challenge of Emergency Medicine (The 9th KKUICEM 2024) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกแพทย์ชั้นปีที่ 5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล การแข่งขัน 9th Khon Kaen University International Challenge of Emergency Medicine (The 9th KKUICEM 2024) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกแพทย์ชั้นปีที่ 5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล การแข่งขัน 9th Khon Kaen University International Challenge of Emergency Medicine (The 9th KKUICEM 2024) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นศพ.อนวัฒน์ ย่องบุตร ได้รับรางวัลประเภทบุคคล รางวัล Bronze Medals
นักศึกแพทย์ชั้นปีที่ 5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล การแข่งขัน 9th Khon Kaen University International Challenge of Emergency Medicine (The 9th KKUICEM 2024) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นศพ.ญาณิศา ปักเข็ม ได้รับรางวัลประเภทบุคคล รางวัล Bronze Medals