ได้เวลาออกกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

8 สิงหาคม 2565

สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดรุนแรง ทำให้กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนจริงของนักศึกษาแพทย์ถูกงดจัดไปในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้เริ่มจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1 รุ่นที่15 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกพื้นที่ชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายอมรวัฒน์ นวลหวาน สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา นายสามารถ สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน และทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ซึ่งนักศึกษาแพทย์ต่างก็ได้รับความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาชุมชนอย่างละเอียด รอบด้าน และบรรยากาศของการลงพื้นที่ก็เต็มไปด้วยความลนุกสนานเป็นกันเอง

นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น
นายอมรวัฒน์ นวลหวาน สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา 
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น
นายสามารถ สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน