กิจกรรม Startup Thailand League 2022

11 สิงหาคม 2565

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาแพทย์ทีม Dermacia ที่เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจในกิจกรรม Startup Thailand League 2022 รอบ Championship เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร KX – Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT)  กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 ดังนี้

  1. นายยุทธพิชัย เอียดทุ่ม                นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
  2. นางสาวกนกพิชญ์ สระวัง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
  3. นางสาวนันทกานต์ แก้วตาทิพย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

โดยทีม Dermacia ได้นำเสนอไอเดียการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการด้านการตรวจสอบสุขภาพผิวหน้า ผ่านการใช้ชุดทดสอบชนิด Adhesive patch ได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 32,000 บาท ในเวที Pitching ระดับภูมิภาค เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดไอเดียเป็นผลงานต้นแบบหรือ Prototype และเป็น 1 ใน 17 ทีม ที่ได้เข้ารอบและลงสนามแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในการ Pitching รอบ Championship ระดับประเทศ จากทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 287 ทีม จาก 48 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

กิจกรรม Startup Thailand League 2022
กิจกรรม Startup Thailand League 2022
กิจกรรม Startup Thailand League 2022
กิจกรรม Startup Thailand League 2022
กิจกรรม Startup Thailand League 2022
กิจกรรม Startup Thailand League 2022
กิจกรรม Startup Thailand League 2022
กิจกรรม Startup Thailand League 2022