กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯ เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 26 สิงหาคม 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯ เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างทักษะให้เกิดความชำนาญ นำโดยอาจารย์วัฒนะ นุตทัศน์ ได้พานักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าดูการฝึกซ้อมของนักกีฬา และสังเกตการณ์ภาคสนามในบทบาท หน้าที่ของฟิตเนสโค้ช โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสโมสรฟุตบอล MH Nakhonsi City ที่ให้การต้อนรับนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มเติมประสบการณ์เชิงรุกอย่างใกล้ชิด

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย