บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19

วันที่ 4 กันยายน 2564 อ.ดร.สกันท์ วารินหอมหวล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเชิญจาก MEDUGATE.COM ในการบรรยายในหัวข้อสมุนไพรรักษา COVID-19 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไรต่อการรักษา COVID-19 และวิธีการพัฒนาวิจัยยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษา COVID-19 ในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายรวมกว่า 200คน

 

บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19
บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19
บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19
บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19
บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19
บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19