ขยายเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขนาด 106 เตียง เปิดให้บริการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2564 เป็นต้นมานั้น สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่แย่ลงเนื่องจากมีการกลายพันธ์ุของเชื้อจนทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จึงได้มีแผนการเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยเป็น 200 เตียง หากท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 080 405 8855 หรือร่วมสมทบทุนได้ที่เลขบัญชี 828-0-93682-3 (สาขาท่าศาลา) ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( รายได้เงินบริจาค )

 

จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โรงพยาบาลสนามยังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์าลัยวลัยลักษณ์
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์