ประชาสัมพันธ์ช่องทาง “แจ้งข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษาแพทย์” สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง “แจ้งข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษาแพทย์” สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

9 กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป ให้ข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ที่ท่านเห็นว่าไม่เหมาะสม ผ่านทางเว็บไซต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผ่านเมนู “แจ้งข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษาแพทย์” หรือทาง QR code เพื่อนําไปสู่การให้ข้อมูลป้อนกลับให้กับนักศึกษา รวมถึงเป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป

ปัญหานศพ2