ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป 

แสดงความยินดี