ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รับกาวน์67

กำหนดวันพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566

กำหนดวันพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 […]

กำหนดวันพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 Read More »

ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566

นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวล

นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 Read More »

งานทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมงานทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมงานทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรั

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมงานทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 Read More »

ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าร่วมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าร่วมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำป

สำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าร่วมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

สมัคร นศพ 67

ประกาศหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2567

ประกาศหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2567 20 พฤศจ

ประกาศหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปี 2567 Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อด

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 Read More »

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566 วันที่ 24 กันยายน 2566

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566 วันที่ 24 กันยายน 2566 Read More »

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม-ประจำปี-2566

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2566

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2566 10 กันยายน 2

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2566 Read More »

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมพิธี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึก

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 Read More »