อาจารย์อริษา เศษเพ็ง อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินในการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2567

อาจารย์อริษา เศษเพ็ง อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินในการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2567 (Arena Thailand Age Group Swimming Championships 2024)

22 เมษายน 2567

บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์อริษา เศษเพ็ง อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินในการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2567 (Arena Thailand Age Group Swimming Championships 2024) ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่ามการแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการจัดอันดับนักกีฬาว่ายน้ำในแต่ละรุ่นอายุของประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำของประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อเป็นกิจกรรมระหว่างสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย