สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ 2567

11 เมษายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารในสำนักวิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อไหว้พระขอพร และเสริมสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567

สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567
สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย 2567