ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2567

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2567

9 กุมภาพันธ์ 2567

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดําเนินรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีกำหนดการและจำนวนที่รับสมัครดังต่อไป

  1. จํานวนที่เปิดรับสมัคร 10 คน
  2. กำหนดวันสอบ วันที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  3. รับสมัครผ่าน https://forms.gle/dWwHhkgQZwQJ4bYF9

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังประกาศรับสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 075477407, 075477413 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2567