มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

17 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และเจ้าของทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 60,000 บาท/ปี และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ผู้ช่วยอธิการบดี/หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาตร์ คณาจารย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมช่อประดู่ และห้องเกียรติยศ อาคารจุฬาภรณเวชวัฒน์ รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566