กำหนดวันพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566

กำหนดวันพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566

3 มีนาคม 2567

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะก้าวสู่วิชาชีพในการเรียนชั้นคลินิก ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับกาวน์67
รับกาวน์67