นักศึกษา

ผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

5ส Green SMD

Green SMD

ข่าวเด่น

Previous
Next

เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์

SDGsBanner

บทความที่น่าสนใจของสำนักวิชา

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ************************           ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไ

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ****************       ตามที่มหาวิทยาลัยว

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 25

อ่านต่อ »

ข่าวสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม Homeroom

    กิจกรรม Homeroom 8 มีนาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “Digital Literacy การสื่อสารในยุคดิจิตอล” ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตรในส

อ่านต่อ

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

      กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 3 มีนาคม 2565   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณาจารย์กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติก

อ่านต่อ

สโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

      สโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565   ขอแสดงความยินดีกับคณะทำงานสโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษ

อ่านต่อ

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

    กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการทางการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 15 กุมภาพันธ์ 2565   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคณาจารย์ในกลุ่มวิชาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยาและโลหิต

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อปฎิบัติ กำหนดการ และรายละเอียดสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2565

      ข้อปฎิบัติ กำหนดการ และรายละเอียดสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปี 2565       12 มกราคม 2565   ขอปร

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

      ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 8 มกราคม 2565        &

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

      ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ********************

อ่านต่อ »

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

      มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 *************************************************************************************

อ่านต่อ »

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

งานทุนนักศึกษา

ทุนการศึกษา

นศพ.ส.แพทย์ มวล.ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ อาค

อ่านต่อ»

ประกาศเรื่องขั้นตอนการไป Elective ณ Toho University และ Kunming Medical University ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลีนิค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Toho University ประเทศญี่ปุ่น และ Kunming Medical University ประเทศจีน ภายใต้หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนนักศึก

อ่านต่อ»

ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปีการศึกษา 2561               นักศึกษาแพทย์คนใดประสงค์ขอสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ สามารถอ่า

อ่านต่อ»

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19

    บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19 วันที่ 4 กันยายน 2564 อ.ดร.สกันท์ วารินหอมหวล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเชิญจาก MEDUGATE.COM ในกา

อ่่านต่อ »

บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม

    บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ข้อความข่าว : คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยว

อ่่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

    ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย และ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง “Effec

อ่่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อ่่านต่อ »
งานวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวเกี่ยวกับคณาจารย์

SMD WU staffs

กิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือวลัยลักษณ์”

        กิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือวลัยลักษณ์” 4 กุมภาพันธ์ 2565   ขอเชิญว่าที่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 15 (SMD15) เข้าร่วมกิจกรรม “คำตอบสุดท้ายเป้าหมายคือว

อ่่านต่อ »

บริการจองรับบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก

    บริการจองรับบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก 14 มกราคม 2565   ผู้สนใจสามารถจองคิวเข้ารับบริการได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กที่หน้าเพจ “แพ

อ่่านต่อ »

ข่าวเกี่ยวกับศิษย์เก่า

รวมข่าวหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

ทีมงานแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

    ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประ

อ่่านต่อ »

เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS (แฟ้มสะสมผลงาน) รอบที่ 1.3 ประจำปีการศึกษา 2565

    เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS (แฟ้มสะสมผลงาน) รอบที่ 1.3 ประจำปีการศึกษา 2565 9 พฤศจิกายน 2564         &nbs

อ่่านต่อ »

รวมข่าวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักศึกษาวิทย์ฯกีฬา ส.แพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน แข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

    นักศึกษาวิทย์ฯกีฬา ส.แพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน แข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 7 ธันวาคม 2564   นางสาวธารา บริสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร

อ่่านต่อ »

หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

    ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประ

อ่่านต่อ »
Welcome Dr. Watcharee Rittiwat.

ระเบียบนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบ Digital Office Management System (DOMS)